TRANSITIE BEGELEIDER

voor organisaties die op zoek zijn naar begeleiding bij het ontwarren van complexe problemen en/of naar ondersteuning bij een transitie

Kunnen we je helpen als probleem- en transitiebegeleider?

Word je als organisatie geconfronteerd met een complex probleem? We helpen je graag om deze situatie te ontwarren en helderheid te brengen in het probleem zelf. We brengen daarbij in kaart wat de perspectieven en belangen zijn van de verschillende partijen, hoe die op elkaar inspelen en welke dynamieken er heersen. We zorgen er mee voor dat tegenstrijdigheden kunnen worden overstegen en dat er tot een gedragen ‘derde alternatief’ kan worden gekomen. Of ben je specifiek op zoek naar ondersteuning bij een transitieproces dat niet zo vlot verloopt? Dan begeleiden we jou en je leadership team graag bij dit proces en zorgen er als transitiebegeleider voor dat je meer inzicht krijgt in de dynamieken binnen jouw organisatie en tijdig te weten komt welke waarden en verborgen overtuigingen veranderingen potentieel tegenhouden. Ondersteuning door een transitiebegeleider zorgt ervoor dat de transitie een betere kans krijgt om op een duurzame manier plaats te vinden.

Hoe wij het verschil kunnen maken

We hebben jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en kennen de uitdagingen die gepaard gaan met complexe problemen en transities als geen ander. We kunnen ons goed verplaatsen in de ervaringen en het denken van mensen in sleutelfuncties en kunnen snel met hen in verbinding treden. Bovendien hebben we een sterk luister- en inlevingsvermogen, stellen we kritische vragen en zien we van nature het grotere geheel.

Ons aanbod

Wij komen naar jouw organisatie en werken heel persoonlijk met jou en je medewerkers in sleutelposities. Wij gaan in dialoog met alle betrokkenen en nemen daarbij de rol op van een extern klankbord met wie iedereen in vertrouwen, zonder oordeel of vooringenomenheid, kan praten over alles wat met de organisatie te maken heeft.

Door de verschillende gesprekken die wij op individuele basis voeren, ontdekken we wat er binnen de organisatie leeft, verbinden we daarna mensen uit verschillende afdelingen met elkaar en helpen we het silodenken te overstijgen. Doorheen dit proces behouden we steeds het overzicht over het grotere geheel en linken we ideeën aan elkaar. Na verloop van tijd maken we vanuit die ervaringen een synthese en houden je organisatie een spiegel voor. We bouwen bruggen tussen mensen en ideeën en creëren zo extra weefsel dat nodig is om een transitie te kunnen dragen.

Multiversity is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille voor opleiding en advies. We bekijken samen met jou of je organisatie hierop beroep kan doen voor onze diensten.

Casus

Op een zorgafdeling in een ziekenhuis heerste er een sluimerend ongenoegen dat een negatieve impact had op de werking van de afdeling en ertoe leidde dat de juiste mensen niet meer gevonden konden worden. We stonden voor de uitdaging om deze situatie te ontwarren. Vanuit een ruime reeks aan diepte-interviews creëerden we een totaalbeeld van de situatie dat door alle betrokkenen werd erkend. Van daaruit gaven we vorm aan een transitietraject en begeleidden we de organisatie met betrokkenheid van de directie om stapsgewijs uit de impasse te komen. We zorgden ervoor dat de leidinggevenden hun rol in dit proces konden opnemen om de gevonden oplossing duurzaam te verankeren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x