STRATEGISCH BEGELEIDER

voor organisaties die op zoek zijn naar begeleiding bij het maken van toekomstgerichte keuzes

Kunnen we je helpen als strategisch begeleider?

Sta je als decision maker met je team, organisatie of netwerk voor strategische vraagstukken? We helpen je daar graag bij en nemen daarvoor de rol op van een strategisch begeleider die met jou een traject van strategische dialoog aangaat met als doel om tot duurzame en gedragen toekomstgerichte keuzes te komen.

Hoe wij het verschil kunnen maken

We hebben jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en kennen de uitdagingen die gepaard gaan met het maken van strategische keuzes als geen ander. We kunnen ons goed verplaatsen in de ervaringen en het denken van mensen in sleutelfuncties en kunnen snel met hen in verbinding treden. Bovendien hebben we een sterk luister- en inlevingsvermogen, stellen we kritische vragen en zien we van nature het grotere geheel.

Ons aanbod

Wij komen naar jouw organisatie en gaan in gesprek met alle betrokken partijen. Door de verschillende gesprekken die wij op individuele basis met hen voeren, ontdekken we wat er binnen de organisatie en daarbuiten leeft en brengen we de verschillende perspectieven, ideeën en zorgen in kaart. Dit overzicht is het vertrekpunt voor een reeks workshops waarin we als groep met de voorliggende strategische vraagstukken aan de slag gaan. Door verder te bouwen op de inzichten van zowel de mensen binnen je organisatie als de belanghebbenden errond krijgt iedereen meer inzicht in het geheel en meer begrip voor de perspectieven van anderen.

We maken ten slotte een finale synthese die kan dienen als basis voor de vertaalslag naar een output, zoals een strategisch plan. Door tijd te nemen om in dialoog te gaan met alle betrokkenen, nemen we meer perspectieven mee en creëren we draagvlak voor de strategische keuzes. Dit vergroot de kans op succes en maakt het implementatieproces soepeler en effectiever.

Multiversity is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille voor opleiding en advies. We bekijken samen met jou of je organisatie hierop beroep kan doen voor onze diensten.

Casus

De directie van een zorgorganisatie stond voor de uitdaging om met een vernieuwde Raad van Bestuur en een decentraal georganiseerd leadership team het strategische kader voor de komende drie tot vijf jaar te vernieuwen. De uitdaging bestond erin om de verschillende visies van de leidinggevenden, de directie en de Raad van Bestuur naar boven te laten komen en te aligneren. We begeleidden de betrokken partijen in dit proces en kwamen tot concrete en gedragen strategische keuzes en een nieuw organisatiemodel.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x