De multiversalist

Multiversalists ervaren de wereld vaak 'anders'. Met de term 'multiversalist' willen we een breed kader creëren om met talenten en uitdagingen aan de slag te gaan zonder mensen in vakjes te stoppen.

Getriggerd? Ga naar onze survey.

Ben ik een multiversalist? keyboard_arrow_down

Misschien herken je sommige van deze typische kenmerken van multiversalists bij jezelf:

 • een onverzadigbare nieuwsgierigheid en leerhonger hebben
 • leven met een hoge intensiteit, gedreven door complexiteit en uitdagingen
 • een snelle, associatieve denker zijn die steeds op zoek naar het grotere geheel
 • nood hebben aan autonomie en vrijheid
 • houden van het bedenken en creëren van nieuwe mogelijkheden
 • een sterk ethisch kompas hebben
 • grote waarde hechten aan integriteit en authenticiteit
 • een kritische geest hebben die het bestaande vaak in vraag stelt
 • een grote drang hebben naar zelfkennis en zelfontwikkeling
 • hooggevoelig zijn voor de omgeving (schoonheid, prikkels, de sfeer die heerst,...) 
 • speels, zelfrelativerend zijn met een eigen gevoel voor humor

Wanneer zit een multiversalist in flow? keyboard_arrow_down

 • Wanneer we de dingen bekijken vanuit meerdere perspectieven, voor en tegen afwegen en wanneer we ogenschijnlijke tegenstellingen kunnen overstijgen.
 • Wanneer we compromisloos in lijn met ons innerlijk kompas kunnen werken, in authentieke verbinding met anderen en met ruimte voor onze bredere maatschappelijke idealen. 
 • Wanneer we onze onverzadigbare nieuwsgierigheid kunnen stillen, nieuwe zaken leren en nieuwe inzichten krijgen, nieuwe uitdagingen aangaan.
 • Wanneer er ruimte is voor twijfel en verwondering, voor kwetsbaarheid en niet-weten.
 • Wanneer we het bestaande kritisch en onderzoekend in vraag kunnen stellen: Is dit het best haalbare? Hoe kan dit nog beter? Waarom gebeurt dit? Waarom hier? Waarom nu? Waarom zo? Wat zou er gebeuren als…?
 • Wanneer er ruimte is voor originaliteit en creativiteit: nieuwe verbanden leggen over bestaande grenzen heen, nieuwe oplossingen bedenken, nieuwe concepten ontwerpen, nieuwe zaken creëren. 
 • Wanneer we autonomie en vrijheid ervaren: zelfbeschikking, opties openhouden, mogelijkheden zien en ons zelf niet vastzetten.

Wat zijn typische persoonlijke uitdagingen voor een multiversalist? keyboard_arrow_down

Het lijkt alsof multiversalists alles voor elkaar hebben, en geen hulp of bijzondere steun nodig hebben om te slagen in het leven, maar omdat de multiversalist het leven kwalitatief anders ervaart, kan hij of zij ook met een aantal problemen te maken krijgen:

 • Moeite hebben met kiezen. Het multipotentiële karakter van multiversalists impliceert dat er een constant gevoel van urgentie is over het willen nastreven van vele interesses tegelijk, en het kan moeilijk zijn om opties af te sluiten of zich vast te leggen.
 • Gebrek aan vervulling. Veel multiversalists hebben een indrukwekkende lijst van prestaties en talenten, maar kunnen zich toch onvoldaan voelen. Soms is het moeilijk om betekenis te vinden als multiversalists zoveel problemen om zich heen zien, zien hoe ze zouden kunnen worden aangepakt, maar zich niet in staat voelen om een impact te maken.
 • Moeite met het verdragen van periodes van gebrek aan richting of verveling. Als een domein of een weg van persoonlijke groei eenmaal tot een bepaald niveau van beheersing is verkend, kunnen multiversalists zich beginnen te vervelen en toe zijn aan een volgende uitdaging. Het kan enige tijd duren voordat een nieuwe focus zich aandient.
 • Eenzaamheid omdat men zich ‘anders’ voelt of niet begrepen voelt door anderen. Multiversalists vinden contacten of gesprekken soms saai en oppervlakkig en sluiten zich dan af.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x