Motivatie

Visie 

We leven in een snel veranderende en complexe wereld. Om complexiteit beheersbaar te maken, hebben we als mens de natuurlijke neiging om ons beeld van de werkelijkheid te simplificeren. Dat leidt tot denken in hokjes met als doel sneller en efficiĆ«nter te zijn. Dit hokjesdenken zit diep verankerd in de mens en dus ook in alle professionele, educatieve, culturele en andere systemen. 

De uitdagingen van vandaag, zowel die voor onszelf als die voor de maatschappij, dwingen ons echter om de grenzen van de bestaande hokjes te overstijgen en nieuwe verbanden te leggen. Om tot duurzame oplossingen te komen, is er nood aan de capaciteit om dingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken en om heersende overtuigingen en eigen aannames kritisch te bekijken. Er is steeds meer behoefte aan het kunnen denken en verbinden over bestaande grenzen heen en het overstijgen van ogenschijnlijke tegenstellingen.

Missie 

Multiversalists hebben het talent om snel het grotere geheel te begrijpen, veel perspectieven te zien, tegenstellingen te omarmen en nieuwe oplossingen te bedenken. Tegelijkertijd zijn zij het die het eerst last hebben van contexten doordrongen van hokjes denken.

Multiversity gaat op zoek naar de essentie van mensen en organisaties. Wie ben je? Wie wil je zijn? En hoe kan je dat waarmaken? Onze focus ligt op complexe organisatiecontexten en complexe profielen - de multiversalist. We introduceren nieuwe denkkaders, overstijgen grenzen, creĆ«ren nieuwe verbindingen en bieden op die manier een klankbord dat anders durft te denken.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x