TOEKOMSTARCHITECT

Toekomstarchitect voor het maken van strategische keuzes in dialoog

Sta je als decision maker met je team, organisatie of netwerk voor strategische vraagstukken? Wij helpen je graag om deze aan te pakken en tot duurzame en gedragen oplossingen te komen. In dit proces nemen wij de rol van toekomstarchitect op in een traject van strategische dialoog. Via diepte-interviews bouwen we verder op de inzichten van zowel de mensen binnen je organisatie als de belanghebbenden errond en brengen we hun perspectieven, ideeën en bekommernissen in kaart. Hiervan creëren wij een geïntegreerd totaalbeeld. In een reeks workshops (verspreid over een aantal maanden) gaan we als groep aan de slag met de voorliggende strategische vraagstukken en dagen we ideeën uit. Het totaalbeeld uit de diepte-interviews vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier krijgt iedereen meer inzicht in het grotere geheel en meer begrip voor de perspectieven van anderen, wat cruciaal is om tot duurzame en gedragen oplossingen te komen. Ten slotte zorgen we voor de finale synthese die we gebruiken om de vertaalslag te maken naar een output, zoals een strategisch plan, die gebruikt kan worden door je organisatie. Door tijd te nemen om in diepte in dialoog te gaan met alle betrokkenen, worden meer perspectieven meegenomen en kan echt draagvlak ontstaan. Doordat wij het hele proces regisseren, kan jij je ten volle focussen op jouw rol als decision maker.

Casus: De directie van een zorgorganisatie stond voor de uitdaging om met een vernieuwde Raad van Bestuur en een decentraal georganiseerd leadership team het strategisch kader voor de komende 3 tot 5 jaar te vernieuwen. De uitdaging bestond erin om de verschillende visies van de leidinggevenden, de directie en de Raad van Bestuur naar boven te laten komen en te aligneren. We begeleidden al deze partijen in dit proces en kwamen tot concrete en gedragen strategische keuzes en een nieuw organisatiemodel. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x