CONSENSUSZOEKER

Consensuszoeker voor het ontwarren van conflictueuze situaties

Zit je als organisatie geblokkeerd in een conflictueuze situatie? Als consensuszoeker helpen we je graag om deze situatie te ontwarren en om uit de impasse te komen. We brengen daarbij in kaart wat de perspectieven en belangen zijn van de verschillende partijen, hoe die op elkaar inspelen en welke dynamieken er heersen. In dit proces gaan we eerst op zoek naar de onderliggende overtuigingen van de betrokken partijen en leggen we de oorzaken die aan de basis liggen van de conflictueuze situatie, bloot. Dit doen we aan de hand van diepte-interviews met de betrokken partijen, waarin we in vertrouwen, zonder oordeel of vooringenomenheid, met de mensen praten. We komen daarna ook ter plaatse observeren hoe de gemaakte keuzes uit het verleden en de huidige werkwijze de situatie hebben gemaakt tot wat ze is. Daarna plaatsen we de situatie binnen het grotere geheel, wat een belangrijke stap is om de grenzen van de conflictueuze situatie te overstijgen. Via feedbacksessies met de verschillende partijen verschaffen we inzicht over alles wat er in dit proces naar boven is gekomen. Ten slotte begeleiden we je organisatie om tot een duurzame en gedragen oplossing te komen door samen de status quo uit te dagen, de perspectieven te verruimen en te zoeken naar een win-win voor alle partijen. Dit vertalen we verder in een tactisch plan. Als externe consensuszoeker zorgen we ervoor dat tegenstrijdigheden kunnen worden overstegen en dat er tot een gedragen ‘derde alternatief’ kan worden gekomen.

Casus: Op een zorgafdeling in een ziekenhuis heerste er een sluimerend ongenoegen dat leidde tot een negatieve impact op de werking en het niet meer vinden van de juiste mensen. De uitdaging bestond erin om deze situatie te ontwarren. Vanuit een ruime reeks aan diepte-interviews creëerden we een totaalbeeld op de situatie dat door alle betrokkenen werd erkend. Van daaruit begeleidden we de organisatie zowel langs de zorgkant, de medische kant en met betrokkenheid vanuit de directie om stapsgewijs uit de impasse te komen. We zorgden  er daarbij voor dat de leidinggevenden hun rol in dit proces konden opnemen om tot verankering te kunnen komen.  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x