BRUGGENBOUWER

Bruggenbouwer voor het opzetten van multi-actor samenwerkingen

Sta je voor de uitdaging om nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten die de grenzen van jouw organisatie overstijgen of wil je een slimme samenwerking met verschillende partijen opzetten?  Wij helpen je als bruggenbouwer om deze uitdaging aan te gaan en tot duurzame multi-actor samenwerkingen te komen. Via individuele verkennende gesprekken met de betrokken actoren brengen we de potentiële bijdragen, belangen en bekommernissen van de verschillende partners in kaart. Hiervan creëren wij een geïntegreerd totaalbeeld. Door dit beeld met alle betrokken partijen te delen en op basis daarvan in dialoog te gaan, krijgt iedereen meer inzicht in het grotere geheel en meer begrip voor elkaars perspectieven. We organiseren daarvoor afwisselend bilateraal en multilateraal overleg. Als er voldoende draagvlak is voor samenwerking, wordt tijdens een aantal workshops de visie verhelderd en worden strategische en tactische vragen over de samenwerking uitgeklaard. Nadien brengen we alles samen in een strategisch plan en een blueprint voor deze samenwerking. Door tijd te maken voor de grote diversiteit aan perspectieven, te luisteren naar de onderstroom en ruimte te creëren voor dialoog, zorgen wij ervoor dat er een duurzame samenwerking kan ontstaan. 

Casus: Om een nieuw organisatienetwerk op te zetten om de technologische verduurzaming in Vlaanderen te versnellen, was samenwerking nodig tussen tal van federaties, overheidsinstanties en andere organisaties. De uitdaging bestond erin om de belangen van deze actoren goed in kaart te brengen en in dialoog met de betrokken partijen de missie van dit netwerk te bepalen en het samenwerkingsmodel te ontwerpen. Wij zorgden ervoor dat de principiële beslissing om samen te werken werd omgezet in een werkbare netwerkorganisatie.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x