LOOPBAAN COACH

voor multiversalists op zoek naar meer betekenis in hun werk

Kunnen we je helpen als loopbaancoach? 

Veel multiversalists hebben een grote lijst van realisaties en talenten waardoor hulp zoeken niet hun eerste reflex is. Omdat multiversalists het leven kwalitatief anders ervaren, krijgen ze echter vaak te maken met een aantal typische problemen, die zich niet in het minst manifesteren in hun loopbaan en de ontwikkelingen en keuzes daarrond. De enorme nood aan autonomie, moeite hebben met kiezen, een snel gevoel van verveling, het zich anders en daarmee soms afgescheiden voelen van anderen, het gebrek aan vervulling ondanks de vele borden die in de lucht worden gehouden, de worsteling met het systeem, de drang naar complexiteit … om er enkele te noemen.

In het huidige aanbod van loopbaancoaching vinden multiversalists vaak geen passend aanbod voor hun vraagstukken. Een essentiële component is om te kunnen verbinden met de coachee en mee te kunnen bewegen in diens ervarings- en denkruimte. Als multiversalist, gepassioneerd door persoonlijke ontwikkeling en met een zeer ruime ervaring in vele verschillende rollen en contexten geloven we hier een passend antwoord te kunnen bieden. 

Hoe wij het verschil kunnen maken 

Wij helpen multiversalists die vastzitten in hun huidige rol of organisatie, die op zoek zijn naar manieren om een nieuwe invulling te geven aan hun werk of die een ontdekkingsreis willen maken naar wat het betekent om multiversalist zijn en de mogelijkheden die daarbij horen. 

Elke loopbaanvraag is een vraag op maat, waarbij we telkens starten vanuit het verkennen van de vraagstukken die jou bezighouden. Van daaruit gaan we op zelfonderzoek. Als het een toegevoegde waarde heeft, gebruiken we de kerntalentenmethode om inzicht te verkrijgen in jouw aard, het potentieel en de intrinsieke motivatie. Vanuit de zelfontdekking bewegen we naar zelfontwikkeling en zelfexpressie. We helpen om nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingsrichtingen naar boven te halen en er betekenis aan te geven en ook stappen te zetten richting concrete verkenning. Het instrumentarium dat we gebruiken is zeer uitgebreid en in voortdurende ontwikkeling. Dit stelt ons in staat optimaal in te spelen op de vragen die ontstaan doorheen het traject, zonder vast te zitten aan een vast stramien. 

Gedurende het ganse proces helpen we als gids om jouw zoektocht soms te verdiepen, dan weer te verbreden. We helpen je om paradoxen te omarmen en het geheel te blijven zien. Cruciaal daarbij is voor ons is dat jij in de driver seat zit van dit proces. 

Ons aanbod 

Elk traject start met een online intakegesprek om samen te kijken of de match goed is voor de voorliggende uitdaging. 

Met je eerste loopbaancheque heb je recht op 4 uren begeleiding. Deze worden verdeeld over 2-3 sessies. Met de tweede cheque heb je recht op 3 uren begeleiding, evenzeer gesplitst over twee sessies. Kijk meteen even op de website van de VDAB om te checken of je in aanmerking komt voor loopbaancheques.

Als je in aanmerking komt voor loopbaancheques, betaal je zelf slechts 40€ per cheque. De rest (een cheque heeft een waarde van 550€) wordt vergoed door de Vlaamse overheid. De coachings gaan standaard door bij Multiversity in Lint of Grimbergen.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x