GROEI KATALYSATOR

voor het bevrijden en tot leven brengen van ideeën

Een groeikatalysator voor multiversalists?

De uitdagingen van vandaag vragen nieuwe oplossingen die de grenzen van de bestaande hokjes overstijgen. Multiversalists bruisen vaak van ideeën en zien dergelijke verbindingen en nieuwe mogelijkheden van nature. Dergelijke ideeën kunnen leiden tot een een nieuw initiatief, een transformatie binnen een organisatie, het oprichten van een onderneming of een maatschappelijke innovatie. Tussen het zien van mogelijkheden en een uitgewerkt idee of concept ligt er echter nog een grote uitdaging. 

Wij willen jou als multiversalist helpen bij het het bevrijden en tot leven brengen van ideeën. Als onafhankelijke denkers en echte challengers helpen we je om je ideeën door te denken, vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, te concretiseren en verder te verrijken. We verkennen hoe ideeën aansluiten bij wie jij bent, waar jij echt voor staat en hoe dit kan passen binnen jouw portfolio aan activiteiten. We onderzoeken ook de vele vormen waarin het idee kan worden omgezet in reële impact.  

Hoe wij het verschil kunnen maken 

Onze aanpak bestaat uit een traject van intense dialoogsessies. We starten vanuit de ideeën en mogelijkheden die je wil verkennen en benaderen die vanuit verschillende invalshoeken. Op basis van de aspecten die verder denkwerk en uitwerking vragen, leggen we telkens de volgende stappen vast voor de sessie die volgt. Divergeren en convergeren, verdiepen en verbreden wisselen elkaar gedurende de sessies af, wat een bijzondere dynamiek teweegbrengt in het proces. 

Door als multiversalist met een gelijkgestemde te kunnen sparren, kent dit traject een unieke intensiteit. Samen bewegen we moeiteloos van het strategische via het businessmatige en inhoudelijke naar het persoonlijke en zingevende tot het systemische en organisatorische. Het is onze tweede natuur om op een dergelijke holistische wijze aan de slag te gaan, een werkwijze die we graag inzetten in onze rol als groeikatalysator.

We creëren een ruimte waarin deze ontdekkingstocht in al haar facetten kan plaatsvinden: van het verrijken van mogelijkheden tot het in vraag stellen van wat voorligt, van het omarmen van tegenstrijdigheden tot het onderzoeken wat jou echt zin geeft. 

Ons aanbod 

Elk traject start met een intakegesprek om de voorliggende uitdaging te bespreken en om te voelen of er een match is. Elk traject wordt op maat vorm gegeven en bestaat uit intense, fysieke sessies, al dan niet aangevuld met tussentijdse online sessies. Waar zinvol kunnen documenten als reflectie of verdere uitwerking worden gedeeld ter revisie of verdere co-creatie. Voor deze trajecten kan je beroep doen op de KMO-portefeuille, als je hiervoor als organisatie in aanmerking komt.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x