STRATEGISCH BEGELEIDER

voor het maken van toekomstgerichte keuzes in dialoog

Strategische dialoog als sleutel om de toekomst van je organisatie uit te tekenen?

Sta je als decision maker met je team, organisatie of netwerk voor strategische vraagstukken? Wij helpen je graag om deze uitdaging aan te gaan en tot duurzame en gedragen oplossingen te komen. In dit proces nemen wij de rol op van strategisch begeleider in een traject van strategische dialoog.

Hoe wij het verschil kunnen maken

We hebben jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en kennen de uitdagingen die gepaard gaan met het maken van strategische keuzes als geen ander. Als multiversalists kunnen wij ons goed verplaatsen in de ervarings- en denkruimte van mensen in sleutelfuncties en kunnen we snel met hen in verbinding gaan. We hebben een sterk luister- en inlevingsvermogen, stellen kritische vragen en zien van nature het grotere geheel.

Ons aanbod

Via diepte-interviews bouwen we verder op de inzichten van zowel de mensen binnen je organisatie als de belanghebbenden errond en brengen we hun perspectieven, ideeën en bekommernissen in kaart. Hiervan creëren wij een geïntegreerd totaalbeeld. In een reeks workshops, verspreid over een aantal maanden, gaan we als groep aan de slag met de voorliggende strategische vraagstukken en dagen we ideeën uit. Het totaalbeeld uit de diepte-interviews vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier krijgt iedereen meer inzicht in het grotere geheel en meer begrip voor de perspectieven van anderen, wat cruciaal is om tot duurzame en gedragen oplossingen te komen.

Ten slotte zorgen we voor een finale synthese die we gebruiken om de vertaalslag te maken naar een output, zoals een strategisch plan, die gebruikt kan worden door je organisatie. Door tijd te nemen om in de diepte in dialoog te gaan met alle betrokkenen, worden meer perspectieven meegenomen en ontstaat er echt draagvlak voor de gemaakte strategische keuzes.


Multiversity is erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille voor opleiding en advies. We bekijken samen met jou of je organisatie voor onze diensten beroep kan doen op de kmo-portefeuille.

Casus

De directie van een zorgorganisatie stond voor de uitdaging om met een vernieuwde Raad van Bestuur en een decentraal georganiseerd leadership team het strategische kader voor de komende drie tot vijf jaar te vernieuwen. De uitdaging bestond erin om de verschillende visies van de leidinggevenden, de directie en de Raad van Bestuur naar boven te laten komen en te aligneren. We begeleidden de betrokken partijen in dit proces en kwamen tot concrete en gedragen strategische keuzes en een nieuw organisatiemodel.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x