CONSENSUS ZOEKER

voor het ontwarren van geblokkeerde situaties

Van een impasse naar een duurzame en gedragen oplossing?

Ben je als organisatie in een geblokkeerde situatie terechtgekomen? Als externe consensuszoeker helpen we je graag om deze situatie te ontwarren en uit de impasse te komen. We brengen daarbij in kaart wat de perspectieven en belangen zijn van de verschillende partijen, hoe die op elkaar inspelen en welke dynamieken er heersen. We zorgen er mee voor dat tegenstrijdigheden kunnen worden overstegen en dat er tot een gedragen ‘derde alternatief’ kan worden gekomen.

Hoe wij het verschil kunnen maken

We hebben jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en zijn vertrouwd met de uitdagingen die gepaard gaan met een geblokkeerde situatie. Als multiversalists kunnen wij ons goed verplaatsen in de ervarings- en denkruimte van mensen in sleutelfuncties en kunnen we snel met hen in verbinding gaan. We hebben een sterk luister- en inlevingsvermogen, stellen kritische vragen en geven eerlijk advies.

Ons aanbod

Wij komen naar jouw organisatie en werken heel persoonlijk met jou en je medewerkers in sleutelposities. Wij gaan in dialoog met alle betrokkenen en nemen daarbij de rol op van een extern klankbord met wie iedereen in vertrouwen, zonder oordeel of vooringenomenheid, kan praten over alles wat met de impasse te maken heeft. In deze gesprekken gaan we op zoek naar de onderliggende overtuigingen van de betrokken partijen en leggen we de oorzaken van de geblokkeerde situatie bloot. We observeren daarna ook ter plaatse hoe de gemaakte keuzes uit het verleden en de huidige werkwijze de situatie hebben gemaakt tot wat ze is.

In een volgende fase plaatsen we de situatie binnen het grotere geheel, wat een belangrijke stap is om de grenzen van de geblokkeerde situatie te overstijgen. Via feedbacksessies met de verschillende partijen krijgen de betrokkenen meer inzicht in wat er in dit proces naar boven is gekomen. Ten slotte begeleiden we je organisatie om tot een duurzame en gedragen oplossing te komen door samen de status quo uit te dagen, de perspectieven te verruimen en op zoek te gaan naar een win-win voor alle partijen.


Multiversity is erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille voor opleiding en advies. We bekijken samen met jou of je organisatie voor onze diensten beroep kan doen op de kmo-portefeuille.

Casus

Binnen een organisatie heerste er een sluimerend ongenoegen dat een negatieve impact had op de werking en ertoe leidde dat de juiste mensen niet meer gevonden konden worden. We stonden voor de uitdaging om deze situatie te ontwarren. Vanuit een ruime reeks aan diepte-interviews creëerden we een totaalbeeld van de situatie dat door alle betrokkenen werd erkend. Van daaruit gaven we vorm aan een transitietraject en begeleidden we de organisatie met betrokkenheid van de directie om stapsgewijs uit de impasse te komen. We zorgden ervoor dat de leidinggevenden hun rol in dit proces konden opnemen om de gevonden oplossing duurzaam te verankeren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x