CHANGE AGENT

voor het ondersteunen van organisaties in transformatie

Verbinden als cruciaal ingrediënt in het transformatieproces van jouw organisatie?

Ben je op zoek naar ondersteuning bij het doorlopen van een transformatieproces? We bieden jou en je leadership team dat graag aan en zorgen er als change agent voor dat je meer begrip krijgt van de dynamieken binnen jouw organisatie en tijdig te weten komt welke waarden en verborgen overtuigingen veranderingen potentieel tegenhouden. Ondersteuning van een change agent zorgt ervoor dat de transformatie een betere kans krijgt om op een gedragen manier plaats te vinden.

Hoe wij het verschil kunnen maken

We hebben jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en kennen de uitdagingen die gepaard gaan met transformatie als geen ander. Als multiversalists kunnen wij ons goed verplaatsen in de ervarings- en denkruimte van mensen in sleutelfuncties en kunnen we snel met hen in verbinding gaan. We hebben een sterk luister- en inlevingsvermogen, stellen kritische vragen en zien van nature het grotere geheel.

Ons aanbod

Wij komen naar jouw organisatie en werken heel persoonlijk met jou en je medewerkers in sleutelposities. Wij gaan in dialoog met alle betrokkenen en nemen daarbij de rol op van een extern klankbord met wie iedereen in vertrouwen, zonder oordeel of vooringenomenheid, kan praten over alles wat met de organisatie te maken heeft.

Door de verschillende gesprekken die wij op individuele basis voeren, voelen we wat er leeft, verbinden we mensen uit verschillende afdelingen met elkaar en helpen we het silodenken te overstijgen. Doorheen dit proces behouden we steeds het overzicht over het grotere geheel, linken we ideeën aan elkaar en houden we je organisatie een spiegel voor. We bouwen bruggen tussen mensen en ideeën en creëren zo extra weefsel dat nodig is om een transformatie te kunnen dragen.


Multiversity is erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille voor opleiding en advies. We bekijken samen met jou of je organisatie voor onze diensten beroep kan doen op de kmo-portefeuille.


Case

Op een zorgafdeling in een ziekenhuis heerste er een sluimerend ongenoegen dat een negatieve impact had op de werking van de afdeling en ertoe leidde dat de juiste mensen niet meer gevonden konden worden. We stonden voor de uitdaging om deze situatie te ontwarren. Vanuit een ruime reeks aan diepte-interviews creëerden we een totaalbeeld van de situatie dat door alle betrokkenen werd erkend. Van daaruit gaven we vorm aan een transitietraject en begeleidden we de organisatie met betrokkenheid van de directie om stapsgewijs uit de impasse te komen. We zorgden ervoor dat de leidinggevenden hun rol in dit proces konden opnemen om de gevonden oplossing duurzaam te verankeren.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x