Yanis Varoufakis - Talking to My Daughter (2009)

“Whether you adapt your behavior to suit market society’s needs, or become obstinate enough to want to adapt society to your own ideas about what society should be like instead, performing a periodic mental withdrawal from our society’s norms and certainties is vital.”

Eens de basisbehoeften zoals eten, drinken, een dak boven je hoofd, voldoende financiële buffer etc vervuld zijn, ben je zelf eigenlijk de enige nog die in de weg staat om je vrijheid te vergroten. Het vergroten van je innerlijke vrijheid hangt volgens de filosoof Peter Bieri af van drie zaken: je speelruimte, je verbeeldingskracht en de mogelijkheid om afstand te nemen. 

Elke mens heeft een zekere speelruimte die afhankelijk is van onder andere de afkomst, de opvoeding, de cultuur waarin je bent opgegroeid, de (social) media, de economische context, etc. Iedereen is dus in mindere of meerdere mate geketend aan zijn of haar verleden en context. Je kan actief werken aan het vergroten van die speelruimte door onder andere introspectie of zelfs psychotherapie, maar je moet wel beseffen dat die speelruimte altijd beperkt zal zijn. In onze meritocratische Westerse cultuur wordt het individu verantwoordelijk geacht voor zijn eigen falen. We krijgen de boodschap: “The only choice you have is to choose”. Een tweede element om de innerlijke vrijheid te vergroten is verbeeldingskracht. Je moet je kunnen inbeelden hoe je je zal voelen als je bepaalde belangrijke keuzes maakt. Hoe ga ik me voelen als ik de status van mijn job verlies? Ben ik gehecht aan het loon dat bij mijn job hoort? Een derde, en voor ons persoonlijk het belangrijkste element, is de mogelijkheid om afstand te nemen van de context waarin je zit.

Yanis Varoufakis heeft een boek geschreven voor zijn dochter 'Talking to My Daughter: a brief history of capitalism'. Helemaal op het einde van het boek geeft hij haar de goede raad om af en toe afstand te nemen om alles vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken: “Whether you adapt your behaviour to suit market society’s needs, or become obstinate enough to want to adapt society to your own ideas about what society should be like instead, performing the Archimedean leap - a periodic mental withdrawal from our society’s norms and certainties - is vital”.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x